Svane Terapeut Uddannelsen i Børnebehandling og Spædbørnsmassage

Forvandlede bliver dine hænder, dygtige, intelligente, opmærksomme og følsomme, besjælede af en rytme, som nok er blid, men dog ufravigelig til dans er massagen forvandlet.

F. Leboyer

Kursusbeskrivelse:

Uddannelsen består af intensiv undervisning i Krops Terapi og behandling på et fysioterapeutisk, psykologisk og spirituelt niveau i Svane®Børnebehandling Spædbørnsmassage. 

Konceptet er til Mor, Far og Barn. Uddannelsen dækker perioden fra før ønsket graviditet, selve graviditeten, over fødslen og barselperioden, de første vigtige år af barnets opvækst og familiens nye liv. Uddannelsen giver en stor brede og kan anvendes på mennesker fra 0 til 100 år.

Ønsker Du at være med til at gøre en positiv forskel, har Svanecentret noget at byde på ud over det sædvanlige.

Du støttes i din faglige, personlige og bevidsthedsmæssige udvikling, som uddannelsen bringer dig igennem og vi tilstræber til enhver tid ubetinget at arbejde fra hjertet. Uddannelsen kan stå helt alene, eller kan bruges som overbygning og efteruddannelse for f.eks. sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, terapeuter m.fl

Børnebehandling:

På uddannelsen arbejder vi med en dybere forståelse af anatomi og fysiologi ud fra kroppens sammenhænge og ud fra et holistisk livssyn om Krop, Sind og Ånd.

Børnebehandlingen giver dyb indsigt i kroppens forskellige dele og deres samspil. Denne viden og forståelse giver dig mulighed for at lave en holdnings og funktionsanalyse af det enkelte barn / menneske og dermed give den optimale behandling.

Der undervises i at hjælpe/støtte det enkelte barn / voksne og korrigere for skævheder i blandt andet kraniet, rygsøjlen og bækkenet. Du lærer at finde årsagen og at behandle den ved de forskellige lidelser. Her tænkes specielt på spædbørnskolik og ondt i maven, spisemønstre, amning, refluks, søvnrytme, astma, bronchitis, allergi og øreproblemer, skævt kranie, fladt baghoved eller sider, skæv rygsøjle mm. Du lærer blandt andet at korrigere/rette ganen, der hvor spædbarnet ikke svøber rigtigt om moderens brystet og sutter rigtigt ved amning og meget mere. Vi behandler både børn og voksne (Far og Mor) og behandler f.eks. kvinden for bækkenløsning, ryg/nakkelidelser og andre skævheder opstået i forbindelse med fødslen.​

Moderen / kvinden i Barselstiden:

Vi fordyber os i hvordan vi oprigtigt giver støtte og omsorg til kvinder / forældre med små børn, og de særlige behov, der kan opstå efter fødslen. Du lærer at læse barnets og kvindens / forældrenes specielle behov og signaler, og hvordan vi går ind og støtter helheden.

Du får bl.a. af læge og akupunktører Elsebeth Lægaard indføring i den traditionelle kinesiske medicin, som vi har fundet særlig nyttig og relevant i arbejdet med at styrke mor og barn. Du vil blive undervist i meridianlære og akupunkturtryk (akupressur), median massage, fem element teori, som har særlig relevans i behandlingen under barselsperioden til kvinder og børn. Elsebeth Lægaard er gæstelærer og vil desuden undervise i akupressur til mor og barn og forelæser om barnets udvikling set i forhold til traditionel kinesisk medicin.
Dr. i Traditionel Kinesisk Medicin Karin L. Anderson underviser i puls og tunge diagnose.

Svane®Spædbørns / Børne Massage:

Du får en grundig undervisning i massage til Spædbørns og Børn og lærer at give individuel vejledning og rådgivning i børnemassage til forældre.

Åndedrætslære og Dybdeafspænding:

Du lærer at give vejledning i åndedrætsøvelser, genopbyggende og korrigerende øvelser, som har særlig relevans efter fødslen. Disse redskaber giver dig mulighed for at hjælpe kvinden / forældrene til at løsne op i kroppen og tage bedre vare på sig selv efter fødslen. Emnerne indgår som en vigtig og naturlig del af uddannelsen.

Meditationsretræte på hver kursusdag om morgenen, hvor der undervises i Selvudvikling, Meditation, Energiforståelse og Åndsvidenskab:

Du skal være villig til at arbejde med dig selv, så du opnår en selvforståelse og Selvindsigt.

Selvtilgivelse / tilgivelse, Fred og glæde er vores vigtigste mål. Kun fra et ståsted af indre Fred kan vi arbejde i balance og neutralitet med andre mennesker.

Spædbarnsfamilien:

Familien har ofte brug for forældre-undervisning/-uddannelse. Vi giver familien nogle redskaber og teknikker til selv at arbejde videre med barnet? Det er meget vigtigt at få inddraget familien aktivt i selve behandlingsforløbet, så de bliver selvhjulpne.

Samtalener et vigtigt redskab. Du lærer at opbygge en healende og befordrende samtale og atmosfære, hvor tillid er det bærende element.

Børn giver massage til børn:

Fremtidens skole. Undgå mobning. I Sverige har massage været på skemaet i skolerne i mange år, hvis du ønsker det, får du mulighed for at sætte dig ind i massage på skoler, det har vist sig at mobning reduceres/elimineres og den gensidige respekt og trivsel for det enkelte individ øges, når børn lærer at massere hinanden. Det er endnu et uopdyrket felt i Danmark med stort potentiale.

Den ny tids børn:

Deres specielle behov. Hvem er de og hvad kommer de med? Hvordan kan vi hjælpe disse børn tilrette? Emnerne tages op løbende i uddannelsesforløbet.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til personer, der har interesse for og yder behandling til børn. Eksempelvis Terapeuter, Massageterapeuter, Zoneterapeuter, Sygeplejersker, Jordmødre, Sundhedsplejersker, Fysioterapeuter og alle med ægte interesse for børn, der ønsker at udvide deres kompetenceområde på et højt, fagligt niveau.

Forudsætninger og optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som du ønsker at bygge videre på. Først og fremmest lyst til at give omsorg og støtte til forældre, specielt kvinder, som lige har født, til spædbørn og til børn. Når vi møder dem er de ofte i deres livs allermest sårbare periode, hvor alt er nyt og ukendt.

Du skal have gennemført 300 timers eksamensafsluttet undervisning i anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi på sygeplejeniveau.

Desuden grundkurset i Svane® Massage, som er grundfundamentet for start på uddannelsen.

Derudover sende på mailen en kort ansøgning til Svanecentret® stilet til Pernille Kondo og fortælle lidt om din baggrund, dig selv og dine mål og ønsker med udannelsen. Send dit CV og dine uddannelsesbeviser. Derefter vil du blive indkaldt til en lille samtale.

Mailadresse: svanecentret@mail.dk

Det er en forudsætning, at du deltager i hele uddannelsesforløbet.

Undervisning:​

Minimum 700 timer på kursus, hvortil kommer 300 timer til uddannelsen i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Undervisningen indeholder minimum 50 timers psykologiundervisning.​

Øvelsespraksis:

20 private øve-sessioner med spædbørn og deres forældre/mødre som klienter, skal beskrives og overholde principperne i Svane Børnebehandling®og Spædbørnsmassage. Journal føres og evalueres ved supervision af Pernille Kondo.​

Supervisor:

Minimum 3 sessioner hos Pernille Kondo.​

Hjemme studie:

Undervisningen er koncentreret og du må påregne en del hjemmestudie og arbejde med øve gruppe og øve klienter.

Egenterapi:

Du skal have modtaget mindst 10 massage sessioner hos en til uddannelsen godkendt Massageterapeut. Der anbefales massageforløbet Livscyklus 1+12, se Svanecentrets®program.

Klinikdrift:

Der er et selvstændigt kursus på ca. 8-10 timer, der tages ude i byen.

Kompetence:

Uddannelsen vil bringe dig stor faglig og menneskelig indsigt og du vil i høj grad udvikle din selv indsigt, selv udvikling og spitituelle udvikling. Vi starter hver morgen med meditations retræte i selv udvikling, fordybelse og meditation. Inspiration fra A COURSE in MIRACLES vil indgå i undervisningen. Du udvikler intuition, empati og evnen til at se klart. Målet er at uddanne ægte menneskevarme terapeuter, som ønsker at gøre positiv en forskel.
Du vil få en gedigen forståelse af psykologien før og efter fødslen og den vigtige bonding af Barn, Mor og Far, som er hele fundamentet for livet.
Du lærer at få dyb forståelse for kroppens, psykens, tankernes og åndens indbyrdes sammenhæng. Du lærer at tænke i en bred helhed, i det hele menneske.
Vi arbejder målrettet med barnet fra fødsel til og med puberteten. Men uddannelsen henvender sig selvfølgelig til behandling af alle.
Uddannelsen opfylder Sundhedsrådets SR´s normer for terapeutuddannelser. www.sundhedsraadet.dk.

Kursets omfang:

10 kurser á 5 dage. Det ene kursus er fordelt på enkelte dage over hele forløbet. Dagene aftales endeligt når gruppens geografiske sammensætning kendes. Uddannelsen strækker sig over 2½ -3 år. På alle kursus dage er der teori, behandling,og øvelser.​

Grundmodul 1:

Truncus (kroppen)​

Grundmodul 2:

Truncus et Pelvis (kroppen og bækkenet)

Grundmodul 3:

Skulderåg, Truncus et Pelvis (skuldre, krop og bækkenet)

Grundmodul:

Craniet (omfatter indgående orientering om kraniet: udvikling og funktion fra spæd til voksen)

Udviklingsmodul 1:

Foster- og spædbarnsudvikling og dens betydning for den almene og motoriske udvikling ( op til 6 mdr.)

Modul TCM.:

Undervisning i Kinesisk Medicin 5 dage som lægges ind imellem.

Udviklingsmodul 2:

Den motoriske udvikling fra barn til voksen (6 mdr. – pubertet)

Behandlingsmodul 1:

Omfatter diagnostisering og behandlingsvurdering

Behandlingsmodul 2:

Omfatter behandlingsteknikker

Behandlingsmodul 3:

Omfatter behandling

Skriftlig eksamen:

Afleveres. Dato kommer senere

Praktisk eksamen:

Behandling af et barn Dato kommer senere

Mødetid

8.00 til ca. 17.00. Der kan dog være enkelte dage, hvor vi slutter kl. 21.00, hvis vi har gæstelærer. Besked gives i god tid når det er helt afklaret.Afleveres. Dato kommer senere. 

Kursussted:

Svanecentret®, hvor du bedes være klar i undervisningslokalet 5 minutter før mødetid. (Kurset starter præcis).

Pris pr. modul:

kr. 5.500,- pr kursus, der er i alt 10 moduler + eksamensafgift kr. 2.500,- kroner. Egen terapi og supervision kommer derudover.

Depositum:

kr. 25.000,- (2.500,- pr. modul) betales ved tilmelding. 

Når din tilmelding er godkendt, og depositum for alle moduler er betalt, er du optaget på uddannelsen.

Restbeløbet:

Kr. 3.000,- pr. modul betales 3 uger før start af hvert modul.

Se gældende tilmeldings og afbuds regler i Svanecentrets program.

Eksamens afgiften skal betales senest to måneder før afholdelse af eksamen og betragtes, som endelig tilmelding til eksamenen.

Oprydning:

Der vil på hver kursus ag være ca. 10 minutters praktiske gøremål, da hver deltager rydder op efter sig selv. Sidste dag må gruppen påregne en halv time til oprydning. Vi er altid færdige kl. 17.00

Gæsteunderviser:

Elsebeth Lægaard, Akupunktør og speciallæge i almen medicin. Elsebeth har undervist på en række sygehuse og har undervist på egen skole, Akupunkturskolen, og på kurser for læger inden for Dansk Medicinsk Selskab indenfor Akupunktur.

Karin L. Anderson doktor i Kinesisk Medicin fra Kina med Speciale i Gynækologi. Studeret til Urtelæge i Butan. Driver egen praksis.

Hovedunderviser:

Pernille Kondo, født 1957, har grundlagt Svanecentret® i Tisvildeleje 1990. Pernille Kondo er uddannet klassisk Yogalærer hos Guni Martin i årerne 1985-88.

1987 påbegyndte Pernille et 6-årigt forløb som elev på Allerød Healingcenter, hos Charlotte Pedersen, der er clairvoyant og healer.

1990 tog Pernille Kondo til Nordlyscentret i Silkeborg hos Anne og Phillip Nees, hvor hun deltog i udviklingsforløbet: Bevidsthed og Vækst, og tog sin uddannelse som Nordlys Massage®lærer. Pernille Kondo var partner med Nordlyscentret i Silkeborg og en del af lærergruppen på Nordlyscentret og gav supervision til de studerende 1998-2007.

Uddannet Kranio-Sakral Terapeut hos Stanley Rosenberg.

Efteruddannelse i Bindevæv, Movements og Continium Movements hos avanceret Rolfer Jeanne Jensen 2009.

Akupunktør 2010 fra Chinese Medicin på Nordic College of Chinese Medicine hos dr. med Donghui Chen, M.D. Ph.D. 

Har studere akupunktur hos professor Yu Kina.

Videre uddannet 2011 - 2014 med diplom eksamen fra Skolen for Klassisk Traditionel Kinesisk Medicin og Akupunktur i København.

Studie ophold i Kina: På Beijing University of Chinese Medicine 2012

Diplom i Qi Gong er taget hos dr. Zang, som er læge og Kinas femte bedste Qi Gong mester.

Pernille Kondo leder uddannelsen til Svane® Terapeut.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon imellem 8.00 – 9.00 eller pr mail: svanecentret@mail.dk

Du er altid meget velkommen til at ringe og få tilsendt Svanecentrets udførligt program for alle aktiviteter og special-program for Svane-uddannelsen.

Svanecentrets mål er at uddanne terapeuter, der oprigtigt ønsker at være med til at løfte bevidstheden og gøre en positiv forskel.

Du er altid meget velkommen til at ringe og høre mere.

Kærlig hilsen

Pernille Kondo

Kontakt SVANECENTRET®

Pernille Kondo, Tisvilde Bygade 14, 3220 Tisvildeleje

for nærmere information / tilmelding. 

Du er altid meget velkommen til at ringe.

Telefon: 48 70 87 96 Mobil: 51 34 18 96 hverdage mellem 8.00 og 9.00 eller mail: svanecentret@mail.dk​​

Grundkursus i Svane®Massage.

På dette kursus lærer du at give en hel krops massage. Kurset er en indføring i Svane® Massagens praktiske og teoretiske grundprincipper. Svane® Massagen virker meget afspændende, balancerende og er dybt virkende. Svane®Massage giver dig kropsbevidsthed, krops glæde og jordforbindelse og er et fantastisk godt redskab til selv udvikling.
Svane® Massage udvikler intuitionen og giver kendskab til energicirkulationen i det menneskelige energisystem. Endvidere arbejdes der med meditationspraksis, og kurset giver dig kompetence til videregående uddannelse til Svane® Terapeut.

Forudsætning for deltagelse: Lyst til glæden ved at give og modtage.

Der stilles en flaske olie til rådighed pr. deltager, men medbring selv to lagener og et stort håndklæde.
Kurset strækker sig over 5 dage. Gruppe 9606 starter den 28. februar til 4. marts 2018.

Efter kurset vil du kunne give massage til venner og familie.

Svane® Massage er krops terapeutisk massage system, som forener meditation, samtale, massage, energibalancering, selv udvikling og omsorgs arbejde.
Formålet med dette arbejde er at støtte og intensivere din naturlige udviklings proces. Vi tager udgangspunkt i et holistisk livssyn, dvs. at vi integrerer Krop, Sind og Ånd i processen, og at vi som mennesker er en del af en større sammenhæng.
Svane Massage® er klassikeren inden for Healings Massage og er en mærkevarer.
Svane® Massage formidles på kurser eller som individuelle sessioner. Varme sten anvendes i massagen, når der er behov for det.

Svane® Massage er et registreret navn, som kun kan praktiseres af terapeuter, uddannet på Svanecentet.

Det forventes, at du deltager i hele forløbet.
Prøv evt. selv en Svane® Massage før du beslutter dig for at gå på kursus.

Svane® Massage kurser: Grundform i Svane®er et kursus, som du bare kan tage af ren lyst til at lære Massage. Eller for dig som målrettet sigter professionelt mod uddannelse som Svane® Terapeut i Børnebehandling og Spædbørnsmassage.

​Pernille Kondo, Indehaver/Leder

Firmainformation

Svanecentret v/Pernille Kondo

CVR: 34535981

Tisvilde Bygade 14B

3220 Tisvildeleje

Kontaktinformation

Telefon: 48 70 87 96 SMS / Mobil 51 34 18 96

E-mail: svanecentret@mail.dk

Åbningstider: man-fre 08:00 - 16:00