Den ny tidsalder, energiforståelse - at gå hjertets vejEnergiforståelse indgår i alle kurser.

År 2012 og de næste 20 år vil bringe mange forandringer over hele kloden. Det er allerede i fuld gang. Vores nuværende bevidsthedsnivau vil blive løftet gennem renselse og transformation og en helt Ny Tidsalder vil tage sin begyndelse i År 2032. De næste 20 år vil nye spirituelle energier strømme ind i stor stil.

Mulighederne for spirituel vækst / udvikling bliver enorne og millioner af menneske sjæle vil få mulighed for oplysning og at gå hjertets vej.
Inden vi kommer dertil vil vi højst sandsynligt komme til at opleve klimatisk, økomomisk og politiskforandringer over hele kloden, som vi i dag slet ikke kan forstille os i dag. Men der er intet at frygte. Der vil ske et løft op på hjerte nivau og en ny og mere kærlig verden vil blive resultetet. Vi har alle mulighed for at få fornyet indsigt og for os alle er det nødvendigt at foretage et bevidst valg imellem lys og mørke.

Behovet for at lære at se i kærlighed bliver enorm. Renselse, Selvudvikling, Meditation og bevidst Sjælskontakt gennem træning af sindet i kærlighed, bliver nødvendigt og at lære bevidst igen og igen at vælge lyset. Arbejdet med Tilgivelse/Selvtilgivelse, som er at ændre opfattetse, befordre Helbredelse af sindet. Det bliver en vidunderlig mulighed i den rejse vi alle må vælge at foretage, at finde/genfinde vejen hjem og vælge at se os selv og hinanden i Tilgivelse, Fred og Kærlighed. Valget er dit mit og vi bliver udfordret på følselser og tanker for at lære at iagtage den måde vore sind opfatter og arbejder på. Vi lære dermed at tage ansvar for vores egne følelser og tanker og tilgive den måde vi opfatter og tænker om os selv og vores medmennesker på.

​Det er til syvende og sidst inde i mig, ufreden foregår og ikke uden for mig selv. Min interesse er ikke adskildt fra mine medmennesker. Vi har alle den samme interesse

“We are all one”. VI ER KÆRLIGHED.