Lær at rense og skabe dit indre rum i Kærlighed

Lytter du til frygtens eller kærlighedens stemme? Tilgivelsens vej.

Hvad skal dit liv fra nu af indeholde ?
Hvilke forhindringer ser du ?
Konverter tristhed (depression) i livet til positivt nærvær og fremadrettet tænkning.
Selvobservation: Observation af sindet, tanker og følelser – og beklagelser.

Villighed til at se på offerrollen og gamle mønstre.
Kunsten at se sig selv, at rumme sig selv og være sig selv.

Hvordan lærer vi at tage et reelt ansvar for vort liv ?
Samtale, udveksling og aktiv lytning: Lær at give udtryk for, hvad du gerne vil have.
Hvordan integrerer vi hver især polariteterne i os selv og i relation til det andet køn ?

Hvordan skaber du i praksis det liv, du ønsker dig ?
Hvordan skaber du resonans mellem dig selv og et andet menneske ?
Familie-konstellationer / -opstillinger.
Specielle forhold. Sande relationer. Hvordan lærer vi at kommunikere og skabe sammen ?

Vejen til en velfungerende relation / parforhold.
Det enheds-skabende møde imellem mand og kvinde.
Lær at igangsætte og bruge de regenererende og helbredende kræfter i dig selv.

Hvordan medskaber du i praksis, at dine omgivelser får et bedre liv ?
At så en blomst i et andet menneskes have / liv ?
Forvandling af frygt og skyld via selv-tilgivelse er vejen til mere Fred og Kærlighed.

Den meditative stilhed hjælper dig til selv at skabe dit eget indre rum af Fred.

Kursusdagene vil være afvekslende og meget inspirerende, og der vil indgå øvelser, samtale, centrering, Meditativ praksis, for at opnå fordybelse og indre stilhed. Selv-tilgivelse renser dit indre rum og er den renselse, der helbreder sindet, og åbner vejen til enhed.
Undervis kun i kærlighed, for det er det, du er.

Du vil komme styrket hjem med masser af læring og erfaringer, som du direkte kan omsætte og bruge i dit daglige liv og arbejde. Viden og praksis, du ikke vil undvære, når du har lært det.

Vejen til fredelig sameksistens og fællesskab: At du møder dig selv og andre med Opmærksomhed, Accept, Respekt og Anerkendelse.
Undervisere: Pernille Kondo, Terapeut og Spirituel lærer.