“Forvandlede bliver dine hænder, dygtige, intelligente, opmærksomme og følsomme, besjælede af en rytme, som nok er blid, men dog ufravigelig til dans er massagen forvandlet.”

F. Leboyer

Kursusbeskrivelse:

Uddannelsen består af intensiv undervisning i Krops Terapi og behandling på et fysioterapeutisk, psykologisk og spirituelt niveau i Svane®Børnebehandling Spædbørnsmassage.

Konceptet er til Mor, Far og Barn. Uddannelsen dækker perioden fra før ønsket graviditet, selve graviditeten, over fødslen og barselperioden, de første vigtige år af barnets opvækst og familiens nye liv. Uddannelsen giver en stor brede og kan anvendes på mennesker fra 0 til 100 år.

Ønsker Du at være med til at gøre en positiv forskel, har Svanecentret noget at byde på ud over det sædvanlige.

Du støttes i din faglige, personlige og bevidsthedsmæssige udvikling, som uddannelsen bringer dig igennem og vi tilstræber til enhver tid ubetinget at arbejde fra hjertet. Uddannelsen kan stå helt alene, eller kan bruges som overbygning og efteruddannelse for f.eks. sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, terapeuter m.fl

Børnebehandling:

På uddannelsen arbejder vi med en dybere forståelse af anatomi og fysiologi ud fra kroppens sammenhænge og ud fra et holistisk livssyn om Krop, Sind og Ånd.

Børnebehandlingen giver dyb indsigt i kroppens forskellige dele og deres samspil. Denne viden og forståelse giver dig mulighed for at lave en holdnings og funktionsanalyse af det enkelte barn / menneske og dermed give den optimale behandling.

Der undervises i at hjælpe/støtte det enkelte barn / voksne og korrigere for skævheder i blandt andet kraniet, rygsøjlen og bækkenet. Du lærer at finde årsagen og at behandle den ved de forskellige lidelser. Her tænkes specielt på spædbørnskolik og ondt i maven, spisemønstre, amning, refluks, søvnrytme, astma, bronchitis, allergi og øreproblemer, skævt kranie, fladt baghoved eller sider, skæv rygsøjle mm. Du lærer blandt andet at korrigere/rette ganen, der hvor spædbarnet ikke svøber rigtigt om moderens brystet og sutter rigtigt ved amning og meget mere. Vi behandler både børn og voksne (Far og Mor) og behandler f.eks. kvinden for bækkenløsning, ryg/nakkelidelser og andre skævheder opstået i forbindelse med fødslen.​

Moderen / kvinden i Barselstiden:

Vi fordyber os i hvordan vi oprigtigt giver støtte og omsorg til kvinder / forældre med små børn, og de særlige behov, der kan opstå efter fødslen. Du lærer at læse barnets og kvindens / forældrenes specielle behov og signaler, og hvordan vi går ind og støtter helheden.

Du får bl.a. af læge og akupunktører Elsebeth Lægaard indføring i den traditionelle kinesiske medicin, som vi har fundet særlig nyttig og relevant i arbejdet med at styrke mor og barn. Du vil blive undervist i meridianlære og akupunkturtryk (akupressur), median massage, fem element teori, som har særlig relevans i behandlingen under barselsperioden til kvinder og børn. Elsebeth Lægaard er gæstelærer og vil desuden undervise i akupressur til mor og barn og forelæser om barnets udvikling set i forhold til traditionel kinesisk medicin.

Dr. i Traditionel Kinesisk Medicin Karin L. Anderson underviser i puls og tunge diagnose.

Svane®Spædbørns / Børne Massage:

Du får en grundig undervisning i massage til Spædbørns og Børn og lærer at give individuel vejledning og rådgivning i børnemassage til forældre.

Åndedrætslære og Dybdeafspænding:

Du lærer at give vejledning i åndedrætsøvelser, genopbyggende og korrigerende øvelser, som har særlig relevans efter fødslen. Disse redskaber giver dig mulighed for at hjælpe kvinden / forældrene til at løsne op i kroppen og tage bedre vare på sig selv efter fødslen. Emnerne indgår som en vigtig og naturlig del af uddannelsen.

Meditationsretræte på hver kursusdag om morgenen, hvor der undervises i Selvudvikling, Meditation, Energiforståelse og Åndsvidenskab:

Du skal være villig til at arbejde med dig selv, så du opnår en selvforståelse og Selvindsigt.

​Selvtilgivelse / tilgivelse, Fred og glæde er vores vigtigste mål. Kun fra et ståsted af indre Fred kan vi arbejde i balance og neutralitet med andre mennesker.

Spædbarnsfamilien:

Familien har ofte brug for forældre-undervisning/-uddannelse. Vi giver familien nogle redskaber og teknikker til selv at arbejde videre med barnet? Det er meget vigtigt at få inddraget familien aktivt i selve behandlingsforløbet, så de bliver selvhjulpne.

​Samtalen​er et vigtigt redskab. Du lærer at opbygge en healende og befordrende samtale og atmosfære, hvor tillid er det bærende element.

Børn giver massage til børn:

Fremtidens skole. Undgå mobning. I Sverige har massage været på skemaet i skolerne i mange år, hvis du ønsker det, får du mulighed for at sætte dig ind i massage på skoler, det har vist sig at mobning reduceres/elimineres og den gensidige respekt og trivsel for det enkelte individ øges, når børn lærer at massere hinanden. Det er endnu et uopdyrket felt i Danmark med stort potentiale.​

Den ny tids børn:

Deres specielle behov. Hvem er de og hvad kommer de med? Hvordan kan vi hjælpe disse børn tilrette? Emnerne tages op løbende i uddannelsesforløbet.​

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til personer, der har interesse for og yder behandling til børn. Eksempelvis Terapeuter, Massageterapeuter, Zoneterapeuter, Sygeplejersker, Jordmødre, Sundhedsplejersker, Fysioterapeuter og alle med ægte interesse for børn, der ønsker at udvide deres kompetenceområde på et højt, fagligt niveau.

 

Forudsætninger og optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som du ønsker at bygge videre på. Først og fremmest lyst til at give omsorg og støtte til forældre, specielt kvinder, som lige har født, til spædbørn og til børn. Når vi møder dem er de ofte i deres livs allermest sårbare periode, hvor alt er nyt og ukendt.

Du skal have gennemført 300 timers eksamensafsluttet undervisning i anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi på sygeplejeniveau.

Desuden grundkurset i Svane® Massage, som er grundfundamentet for start på uddannelsen.

Derudover sende på mailen en kort ansøgning til Svanecentret® stilet til Pernille Kondo og fortælle lidt om din baggrund, dig selv og dine mål og ønsker med udannelsen. Send dit CV og dine uddannelsesbeviser. Derefter vil du blive indkaldt til en lille samtale.

Det er en forudsætning, at du deltager i hele uddannelsesforløbet.

Kompetence:

Uddannelsen vil bringe dig stor faglig og menneskelig indsigt og du vil i høj grad udvikle din selv indsigt, selv udvikling og spitituelle udvikling. Vi starter hver morgen med meditations retræte i selv udvikling, fordybelse og meditation. Inspiration fra A COURSE in MIRACLES vil indgå i undervisningen. Du udvikler intuition, empati og evnen til at se klart. Målet er at uddanne ægte menneskevarme terapeuter, som ønsker at gøre positiv en forskel.
Du vil få en gedigen forståelse af psykologien før og efter fødslen og den vigtige bonding af Barn, Mor og Far, som er hele fundamentet for livet.
Du lærer at få dyb forståelse for kroppens, psykens, tankernes og åndens indbyrdes sammenhæng. Du lærer at tænke i en bred helhed, i det hele menneske.
Vi arbejder målrettet med barnet fra fødsel til og med puberteten. Men uddannelsen henvender sig selvfølgelig til behandling af alle.
Uddannelsen opfylder Sundhedsrådets SR´s normer for terapeutuddannelser. www.sundhedsraadet.dk.​​

Kursets omfang:

10 kurser á 5 dage. Det ene kursus er fordelt på enkelte dage over hele forløbet. Dagene aftales endeligt når gruppens geografiske sammensætning kendes. Uddannelsen strækker sig over 2½ -3 år. På alle kursus dage er der teori, behandling,og øvelser.​


Grundmodul 1:
Truncus (kroppen)​


Grundmodul 2:
Truncus et Pelvis (kroppen og bækkenet)


Grundmodul 3:
Skulderåg, Truncus et Pelvis (skuldre, krop og bækkenet)


Grundmodul:
Craniet (omfatter indgående orientering om kraniet: udvikling og funktion fra spæd til voksen)


Udviklingsmodul 1:
Foster- og spædbarnsudvikling og dens betydning for den almene og motoriske udvikling ( op til 6 mdr.)


Modul TCM.:
Undervisning i Kinesisk Medicin 5 dage som lægges ind imellem.


Udviklingsmodul 2:
Den motoriske udvikling fra barn til voksen (6 mdr. – pubertet)


Behandlingsmodul 1:
Omfatter diagnostisering og behandlingsvurdering


Behandlingsmodul 2:
Omfatter behandlingsteknikker


Behandlingsmodul 3:
Omfatter behandling


Skriftlig eksamen:
Afleveres. Dato kommer senere


Praktisk eksamen:
Behandling af et barn Dato kommer senere


Mødetid:
8.00 til ca. 17.00. Der kan dog være enkelte dage, hvor vi slutter kl. 21.00, hvis vi har gæstelærer. Besked gives i god tid når det er helt afklaret.Afleveres. Dato kommer senere.