​Lytter du til frygtens eller kærlighedens stemme? Tilgivelsens vej.​

Et kursus i Selvtilgivelse.


Det er sagt om A Course in Miracles, og med rette, at det er det mest avancerede, spirituelle og psykologiske værk, der eksisterer, eller for den sags skyld nogen sinde har eksisteret.

Bogen består af tre dele, hvoraf den første er Tekstbogen. Dette er den teoretiske baggrund, det spirituelle, metafysiske og psykologiske grundlag for anden del, som er Arbejdsbog for Studerende. Denne består af 365 lektioner, én for hver dag i året. Meningen er, at den studerende skal læse og praktisere én lektion hver dag i et helt år. Lektionerne er selvforklarende. Den tredje og sidste del er Håndbog for Lærere, som foruden en del forklaringer på ord og begreber, også omhandler de karakteristika, som en kursuslærer skal besidde.

Kurset A Course in Miracles er udgivet som en samlet bog.

Kurset er oversat til dansk, men er meget smukt at læse på engelsk (originalsproget).​

Hvem skrev det?

Kurset er nedskrevet af en amerikansk psykolog ved navn Helen Schucman, som i midten af tresserne, til sin egen forfærdelse, begyndte at “høre en indre stemme”. ”Forfærdelsen” skyldes, at hun dels betragtede sig selv som en videnskabsmand med stort V, og dels fordi hun var jøde, og stemmen identificerede sig selv som Jesus.

Hun troede i begyndelsen helt bogstaveligt, at hun var ved at gå fra forstanden, men takket være hendes chef, psykologen Bill Thetford begyndte, og fortsatte hun med, at nedskrive det, som stemmen dikterede hende.

Syv år senere lå værket A Course in Miracles færdigt i manuskript.

Efter mange besynderlige begivenheder var bogen i 1976 på gaden for første gang.

Hvad handler A Course in Miracles om?

A Course in Miracles er en afvikling af den vanemæssige tænkning i skyld og frygt, til at tænke i tillid, tilgivelse og kærlighed. Kurset er undervisning i at lære selvtilgivelse, som er helbredelse af sindet.

På kurset lærer du at afvikle troen på skyld og frygt. Hensigten er at genetablere kontakten mellem Helligånden og individet – at give os mennesker mulighed for at få direkte kommunikationsforbindelse til vores oprindelige kilde “Den højeste bevidsthed”.

I tekstbogen siger Jesus, at Kurset er en vej tilbage til Gud, men blot én vej iblandt mange tusinder andre veje, og ligeledes siger han, at Kurset er den hurtigste vej. Kurset er således ikke for alle, men for dem, som er i stand til at acceptere dets meget logiske og konsekvente tankesystem. Kurset er meget logisk og konsekvent, men også meget poetisk og smukt.

Uanset om vi er bevidste om det eller ej, er vi alle på vej tilbage til Gud. Alle finder vi en vej, som passer netop til os, og for mange mennesker i den vestlige verden synes A Course in Miracles at være vejen.

På grund af de mange poetiske og smukke passager, tror mange, at Kurset handler om kærlighed.

Dette er en misforståelse, for som det siges allerede i indledningen, sigter dette Kursus ikke mod at undervise i betydningen af kærlighed, da dette ikke er noget, man kan lære, for kærlighed er blot.

Derimod er målet med A Course in Miracles at finde og fjerne de blokeringer, vi selv har sat op imod kærligheden. Først herefter er vi i stand til at opleve kærligheden.
A Course in Miracles er netop udformet således, at vi, når vi arbejder med det, kan opdage og fjerne disse barrierer og i stadig større grad i vor dagligdag opleve tilgivelse, fred og kærlighed.

De, som går i gang med A Course in Miracles, oplever en total ændring af deres tankemønstre og af hele deres liv. Dog er det ikke ualmindeligt, at der kan kommer pauser af kortere eller længere varighed.​


Hvor kan jeg få mere at vide om kurset?

Selv om bogen fremstår som et selvstudium, er det de færreste, der er i stand til at studere det uden hjælp – og det behøver du heller ikke.
Svanecentret i Tisvildeleje ved Helsinge og Frederiksværk i Nordsjælland har grupper med forelæsning og praktisering af A Course in Miracles.

Hvis du har lyst til at være med i en af grupperne i A Course in Miracles, kan du sende en e-mail til Pernille Kondo på svanecentret@mail.dk. I denne e-mail bedes du redegøre for dit spirituelle mål og fortælle lidt om dig selv – senest 14 dage ingen start.


Forudsætning for at deltage i A Course in Miracles

En forudsætning for at deltage i A Course in Miracles er lysten til at skabe i kærlighed. Det er desuden en fordel, som letter forståelsen af kurset, at du har læst bogen ”Nuets kraft” af Eckhart Tolle, Borgens Forlag eller lignende materiale.

Kursusprisen for ti undervisnings dage fordelt over et år er kr. 5.000.- Depositum er på 2.000 kroner og betales ved tilmelding til A Course in Miracles. Resten betales senest tre uger inden kursusstart (anden aftale kan indgås).

Alle bedes rydde op efter sig selv, og gruppen hjælper til med te og kaffe brygning. Der serveres frugt eller kage i pauserne. Derudover spiser vi altid sammen i gruppen, så medbring en lille ret eller noget til fælles buffet.

Andet:

Foreningen ”Et kursus i Mirakler” har udgivet en Engelsk-Dansk ordliste med mere end 7.000 ordpar fra A Course in Miracles samt en dansk introduktion til Et Kursus i Mirakler og Dine regler – din virkelighed. Derudover har de også udgivet en CD på dansk om tilgivelse af Erik Refner. Bøgerne og CD’en kan købes på Svanecentret i Tisvildeleje i Nordsjælland ved Frederiksværk og Helsinge.